Ministerstwo Klimatu i Środowiska zachęca do przyłączenia się do akcji „oszczędzamy energię”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiło kampanie społeczną „Oszczędzamy energię”. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.

Więcej informacji