Nowy okres zasiłkowy

Nowy okres zasiłkowy

Od 1 lipca 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski na nowy okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze (500+), Dobry start (300+), świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Przez miesiąc od dnia 01 do 31 lipca wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną – do czego Państwa gorąco zachęcamy.

Wnioski będzie można złożyć przez internet za pomocą trzech systemów:

   – na stronie www.gov.pl/web/rodzina – platforma e-wnioski portalu Emp@tia. Tu trzeba założyć profil zaufany na platformie EPUAP i potwierdzić dane w najbliższym urzędzie skarbowym. Wniosek składany drogą elektroniczną podpisuje się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym (wszystkie wnioski),

   – poprzez system udostępniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (tylko świadczenie wychowawcze),

   – za pomocą systemu udostępnionego przez Banki (tylko świadczenie wychowawcze i Dobry start).

Świadczenie wychowawcze 500+

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, niezależnie od dochodu rodziny. Wnioski złożone od 1 lipca do końca września będą wypłacane z wyrównaniem od 1 lipca. Natomiast wnioski złożone po 30 września 2019 roku będą przyznawane od miesiąca w którym złożony został wniosek.

Dodatkowym ułatwieniem będzie również wydłużenie czasu wypłaty świadczenia. Nowy okres świadczeniowy potrwa od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 roku. Oznacza to, ze rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie w roku 2020.

Wydłużony zostanie również czas na złożenie wniosku dla nowo narodzonych dzieci. Rodzice będą mogli złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka, a świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Ta zmiana dotyczy dzieci, które urodziły się po 30 czerwca tego roku.

W przypadku śmierci rodzica, któremu przyznane było świadczenie wychowawcze, drugi rodzic może mieć prawo do tego świadczenia. Trzeba złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Natomiast jeśli chodzi o osoby samotnie wychowujące dziecko, przyznanie świadczenia nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na drugiego rodzica.

Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 roku na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają „500+”), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Dobry start 300+

Nie ma z kolei zmian w przypadku programu Dobry start, czyli 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie Dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada. W przypadku wniosków kompletnych złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach na rozpatrzenie i wypłatę świadczenia trzeba będzie czekać maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Od 1 sierpnia wnioski będą przyjmowane w formie papierowej.

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Osoby, które zdecydują się składać wnioski w formie papierowej powinny zgłosić się do Ośrodka z wypełnionymi wnioskami.