Nowy przebieg DW 740 z węzła „Radom Zachód” (gmina Zakrzew) na trasie S7 do Radomia

4 lipca została podpisana umowa pomiędzy MZDW, a Sweco Polska Sp. z o.o. której przedmiotem jest wykonanie prac koncepcyjnych związanych z nowym przebiegiem DW 740. Dokumentacja ma określić możliwy przebieg trzech wariantów drogi wraz z niezbędną infrastrukturą.
Więcej informacji: https://radioplus.com.pl/radom/76815-jest-umowa-na-koncepcje-nowego-przebiegu-dw-740-do-wezla-radom-zachod