OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zakrzew

o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zdziechów, gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie