Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyłożeniu do wglądu projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych.

obwieszczenie