Informacje

Schemat procedury kontroli podmiotu w zakresie przestrzegania warunków działalności regulowanej oraz spełniania warunków wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zakrzew

<<<pobierz>>>

Informacja dla mieszkańców Gminy Zakrzew odnośnie możliwości bezpłatnego odbioru z posesji i przekazania do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

<<<pobierz>>>