Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 r.

Zarzadzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Zakrzew z dnia 02.03.2018r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

zarządzenie wyniki 2018 POBIERZ