OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zdziechów,  w gminie Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie