Ogłoszenie – Ptasia grypa

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722) polecam w trybie pilnym skuteczne przekazanie informacji o zaistniałych zmianach dotyczących obostrzeń nałożonych na osoby utrzymujące drób i inne ptaki w związku z wystąpieniem ptasiej grypy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Informacje dot. ptasiej grypy POBIERZ