Opóźnienie publikacji kwartalnika

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, iż ze względu na wprowadzony stan epidemiologiczny  publikacja Kwartalnika Wieści zostaje przełożona.
Kolejny materiał z życia Zakrzewa zostanie wydany w lipcu br.