Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Pan Leszek Margas – Gminny Komisarz Spisowy w Zakrzewie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowychwykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Trwa nabór na rachmistrzów spisowych

Ogłoszenie

Formularz