Otwarty konkurs ofert – promocja Gminy Zakrzew

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zorganizowanie przedsięwzięcia mającego na celu wykorzystanie Światowych Dni Młodzieży jako promocji Gminy Zakrzew – jej walorów turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych.

Ogloszenie