Profilaktyka jaskry – badania profilaktyczne

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 13.12.2017 w Ośrodku Zdrowia w Zakrzewie-Kolonia 12 w godzinach od 10:00 do 13:00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy

Zapisy telefonicznie (48) 610-51-24
Koszt badania komputerowego – 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego – 10 zł (badanie dodatkowe)
Zapisy prowadzone będą do dnia 13.12.2017

Czytaj dalej Profilaktyka jaskry – badania profilaktyczne

Profilaktyka cukrzycy – bezpłatne badania profilaktyczne

Gmina Zakrzew uczestniczy w programie profilaktyki cukrzycy pod nazwą:

Profilaktyka cukrzycy w Radomiu i gm. Wolanów, Zakrzew i Przytyk,

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększania dostępności usług zdrowotnych o numerze RPMA.09.02.02-14-8134/17.

Czytaj dalej Profilaktyka cukrzycy – bezpłatne badania profilaktyczne

Informacja dot. Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od 1 października 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia z dniem 1 października 2017 r. (niedziela) o godz. 800 zaprzestaje działalności miejsce udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy ul. Okulickiego 58/70 w Radomiu.

Czytaj dalej Informacja dot. Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od 1 października 2017 r.

Stypendium socjalne dla uczniów i słuchaczy rok szkolny 2017/2018

Informujemy , iż wnioski o stypendium szkolne można składać do 15.09.2017r.
/ piątek/

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, do 15.10.2017r. dla słuchaczy kolegium.
Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium to 514,00 zł miesięcznie na 1 członka rodziny.
Składanie wniosków i informacja : pokój 1
informacja telefoniczna: 48 610 57 25

Wniosek stypendium 2017/2018 POBIERZ

Zbiórka pamiątek historycznych

Gmina Zakrzew wspiera akcję „Małe Wielkie Historie” organizowaną przez Muzeum Historii Polski, polegającą na gromadzeniu muzealiów.
Przedmiotem zbiórki są dokumenty, fotografie, książki i prasa związane z walką o niepodległość oraz przedmioty codziennego użytku i pamiątki rodzinne mające wartość historyczną.

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie lub mejlowo. Regulamin zbiórki jest dostępny na stronie www.muzhp.pl

 

Czytaj dalej Zbiórka pamiątek historycznych