Gminne Święto Strażackie

Druhny i Druhowie z terenu Gminy Zakrzew świętowali Dzień Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele N.M.P. Wniebowziętej w Jarosławicach. Dalsza część uroczystości odbyła się na placu przy remizie OSP Jaszowice-Kolonia.

Uwaga mieszkańcy !!!

Informujemy, że na terenie Naszej Gminy coraz częściej porzucane są nielegalne odpady na działkach prywatnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek ich uprzątnięcia spoczywa na właścicielu danego gruntu.

Wobec powyższego prosimy Państwa o czujność i zgłaszanie niepokojących sytuacji odpowiednim służbom.

KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW !!!

Nie ma pobłażania dla tych, którzy podrzucają swoje odpady w nasze okolice !!!

Apelujemy do mieszkańców, aby widząc takie sytuacje zgłaszali je na Policję.

Dbanie o czystość naszego środowiska jest naszą wspólną sprawą.

W dniach 16-17.04.2024r. został posprzątany teren w miejscowościach Kozinki -Dąbrówka  Nagórna, ul. Łąkowa. Następnego dnia  w tych samych miejscach pojawiły się nielegalnie porzucone odpady.

Czy warto sprzątać ?

Poniższe zdjęcia obrazują skalę problemu.

Bezpłatny transport na wybory 7 kwietnia 2024 roku

Wójt Gminy Zakrzew zgodnie z art.37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy zapewnia bezpłatny transport dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do i z lokali wyborczych według
załączonego poniżej rozkładu jazdy.

Rozkład jazdy