Uwaga Mieszkańcy – zbiórka azbestu!

UWAGA MIESZKAŃCY
II Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest w roku 2019

   W związku z planowanym ponownym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Zakrzewie do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Zakrzew informuję, że od 10.06.2019 r. do 24.06.2019 r. w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pok. 25, IIp. przyjmowane będę wnioski dotyczące zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości na terenie gminy Zakrzew.

Czytaj dalej Uwaga Mieszkańcy – zbiórka azbestu!

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r.  czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Radomiu i w Sądzie Rejonowym w Radomiu, Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu  zwrócił się do Rady Gminy w Zakrzewie z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023:

Czytaj dalej Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023