Planowany przebieg instalacji gazowej

Planowany (zlecony do projektowania) przebieg instalacji gazowej Wsola – Kolonia Piaski – Dąbrówka Nagórna.