Podsumowanie zajęć z języka polskiego

W dniach od 31 marca do 12 maja 2022 roku w Domu Ludowym w Milejowicach odbywały się cotygodniowe bezpłatne zajęcia z języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy zamieszkujących na terenie naszej gminy. Zajęcia prowadzone były przez pochodzących z Ukrainy uczniów Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu pod opieką Radnego Gminy P. Grzegorza Leszczyńskiego. Uczestniczyło w nich około 20 obywateli Ukrainy.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki grupie młodych ludzi, którzy sami są związani poczuciem patriotyzmu ze swoją ojczyzną. Dzięki temu, że poświęcili swój czas i wykazali się zaangażowaniem i chęcią niesienia pomocy, ich rodacy nie czuli się zagubieni i odosobnieni.

Dziękujemy, że swoim przykładem uczycie, jak nie pozostawać obojętnym w obliczu dziejowej tragedii oraz pokazujecie, jakie wartości są ważne i potrzebne ludzkości.

Flaga Ukrainy