Porady dla osób uzależnionych

Dyżur terapeuty uzależnień pełniony jest w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
w każdy poniedziałek w godzinach 15-17.

W punkcie prowadzone jest wsparcie dla osób:

  • będących w kryzysie,
  • uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających,
  • członków rodzin osób uzależnionych,
  • doświadczających przemocy.

Porady udzielane są bezpłatnie.