POSZUKUJEMY OSÓB DO PRZEPROWADZENIA ANKIETYZACJI NA TERENIE GMINY Zakrzew

Gmina Zakrzew przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który umożliwi otrzymanie dotacji unijnych.

Na potrzeby tego planu należy przeprowadzić inwentaryzację budynków na terenie Gminy, w tym domków jednorodzinnych.

W związku z powyższym poszukujemy osób chętnych do przeprowadzenia inwentaryzacji domów jednorodzinnych na terenie Gminy Zakrzew. Inwentaryzacja polega na przeprowadzeniu i wypełnieniu jednostronicowej ankiety podczas rozmowy z właścicielem (użytkownikiem) budynku jednorodzinnego. Ankietyzację należy przeprowadzić dla ok 2500 posesji.

Z zainteresowanymi osobami zostanie uzgodnione wynagrodzenie i będą podpisane umowy o dzieło. Chętnych prosimy o kontakt z firmą Westmor Consulting po numerem telefonu 54/411 73 75 lub na kontakt e-mail westmor@westmor.pl

Ankietyzacja Gminy (PDF)