Powstaje konstrukcja dachu budowanej sali gimnastycznej przy szkole w Taczowskiej Woli.