Prace na drodze powiatowej 3503W (Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom)

W imieniu firmy TRAKT S.A. informujemy, o planowanym rozpoczęciu wykonywania robót bitumicznych związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej na drodze powiatowej 3503W (Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom) w dniu 29.08.2019 r.

Prace będą wykonywane w trzech etapach przy odcinkowym całkowitym zamknięciu DP 3503W z umożliwieniem dojazdu mieszkańców do posesji. W pierwszej kolejności zostanie zamknięty odcinek od skrzyżowania DP 3503W z DW 733 w msc. Golędzin do początku rozbudowywanego odcinka (skrzyżowania DP 3503W z DG 351305W w msc. Jaszowice).
Ruch tranzytowy będzie odbywał się wyznaczonym objazdem drogami DP 3503W, DK nr 12 oraz DP nr 3502W (Cerekiew-Wolanów-Wawrzyszów-Krzyszkowice-Jaszowice).