Program „Lokalny Animator Sportu”

To systemowe rozwiązanie, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton).

Zajęcia sportowe są realizowane na boisku Orlik w Zakrzewie przez 2 animatorów sportu.

Miesięczne harmonogramy pracy animatorów umieszczane są na stronie Urzędu Gminy
w zakładce Lokalny Animator Sportu <<<link>>>.