PROJEKT EFS Krok w przód – AKTYWNOŚĆ!

Szanowni Państwo!

MB Partner Sp. z o.o. Sp. k. – firma szkoleniowa z bogatym doświadczeniem w realizacji projektów i organizacji szkoleń – informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego realizuje projekt pt.: „Krok w przód – AKTYWNOŚĆ!” skierowany do 60  osób w wieku 15 – 29 lat, biernych zawodowo należących do grupy NEET, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1:

w tym:

min. 36 kobiet

min. 6 osób z niepełnosprawnościami

min. 12 osób o niskich kwalifikacjach

min. 24 osób zamieszkujących miasta tracące funkcje społeczno gospodarcze tj. Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecki, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc

W ramach bezpłatnego wsparcia oferujemy:

 • Diagnozę indywidualnej sytuacji Uczestniczek / Uczestników Projektu wraz
  z opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Wsparcie psychologiczne 
 • Szkolenie zawodowe zakończonego egzaminem zewnętrznym oraz możliwością uzyskania uznanego na rynku certyfikatu
 • 3 – 6 miesięczne płatne staże.

Dla Uczestniczek / Uczestników Projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • profesjonalną kadrę trenerską,
 • stypendium szkoleniowe 
 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami biura projektu:

Biuro projektu „Krok w przód – AKTYWNOŚĆ!”

ul. Młynarska 10 lok. u-11

26 – 600 Radom

tel. kom.: 539 – 969 – 175
e-mail: biuro@mb-partner.pl

www.power.mb-partner.pl 

Plakat promocyjny