Przebudowa drogi powiatowej Jaszowice-Wacławów-Sławno

Informujemy, że prowadzone są prace przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Jaszowice, której  inwestorem jest Powiatowy  Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu. Planowany termin zakończenia prac 30.12.2023 roku.

Nadmieniamy, że Gmina Zakrzew udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego w formie dotacji celowej w wysokości 261 630 zł na realizację ww. zadania.

Widok przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Jaszowice