Punkt informacyjno – konsultacyjny

Urząd Gminy w Zakrzewie informuje o możliwości skorzystania z BEZPŁATNYCH porad i konsultacji udzielanych przez psychologa/psychoterapeutę w ramach działalności PUNKTU INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO.  

Oferujemy:

  • pomoc psychologioczną dla osób nadużywających różnego rodzaju substnacji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki itd.) i osób uzależnionych (bez względu na rodzaj uzależnienia);
  • wsparcie psychologiczne dla osób, których bliscy borykają się z problemem uzależnienia (współuzależnionych, DDA);
  • udzielanie porad osobom znajdującym się w kryzysie życiowym;
  • rozmowy interwerncyjno-motywujące z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
  • poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców Gminy Zakrzew doświadczających różnych problemów (poradnictwo indywidualne i rodzinne);
  • konsultacje psychologiczne dla rodziców/prawnych opiekunów doświadczających trudności wychowawczych;
  • rozmowy interwencyjne z dziećmi i młodzieżą podejmującymi zachowania ryzykowne (za zgodą rodzica / prawnego opiekuna).

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny mieści się w Urzędzie Gminy Zakrzew – pokój nr 1 i jest czynny w KAŻDY PONIEDZIAŁEK  w godz. 15.00 -18.00.

Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu 48 610 51 22 wew. 22 bądź przez adres mailowy kultura@zakrzew.pl

Dyżury pełni – mgr Agata Pajączkowska (psycholog/psychoterapeuta).