Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Od  4 stycznia 2016 r. w godz. 900 – 1300

w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie

rozpoczyna funkcjonowanie Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnejniedplatna_pomoc_prawna

dla uprawnionych mieszkańców Gminy Zakrzew i Powiatu Radomskiego.

Punkt ten został utworzony na podstawie porozumienia zawartego

między Starostą Powiatu Radomskiego i Wójtem Gminy Zakrzew.

Działalność punktu finansowana jest przez Powiat Radomski

z dotacji otrzymanej z budżetu Państwa.

Gmina Zakrzew bezpłatnie użyczyła lokal, w którym świadczona

będzie pomoc prawna.

  STRONA PROJEKTU – DARAMOWA POMOC PRAWNA