Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych

Przyjmowanie dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych odbywać się będzie w terminie od 16 marca 2020 roku do 27 marca 2020 roku do godziny 15.00.

Dokumenty oraz informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronach internetowych placówek oświatowych oraz w sekretariatach.

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Bielisze jest prowadzona przez komisję rekrutacyjną w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze.