Rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu informuje o prowadzonej rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej stanowią realną siłę i wsparcie dla lokalnej społeczności w sytuacjach kryzysowych. Terytorialność oznacza gotowość do obrony i wpierania swoich rodzin, bliskich i sąsiadów, zgodnie z mottem „Zawsze gotowi, Zawsze blisko”.

Więcej informacji o zasadach rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej WKU w Radomiu – https://wkuradom.wp.mil.pl/ oraz pod nr telefonu 261-511-075 oraz 261-511-077.

Ulotka zostań żołnierzem WOT