Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

Rozstrzygnięcie