Rozstrzygnięcie konkursu realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

Pobierz PDF