Spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Zakrzew zaprasza mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. Programu Czyste Powietrze, które odbędzie się dnia 26.07.2021 godz. 17.00 w Sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie.

Jeżeli ktoś z mieszkańców gminy chciałby odbyć indywidualną rozmowę z konsultantem na terenie swojej nieruchomości, prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numer 48 610 51 14 wew.33

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze w Urzędzie Gminy Zakrzew – II piętro pok. 24.

Wójt Gminy Zakrzew zaprasza mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. Programu Czyste Powietrze, które odbędzie się dnia 26.07.2021 godz. 17.00 w Sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie.