Stypendium socjalne dla uczniów i słuchaczy rok szkolny 2017/2018

Informujemy , iż wnioski o stypendium szkolne można składać do 15.09.2017r.
/ piątek/

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, do 15.10.2017r. dla słuchaczy kolegium.
Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium to 514,00 zł miesięcznie na 1 członka rodziny.
Składanie wniosków i informacja : pokój 1
informacja telefoniczna: 48 610 57 25

Wniosek stypendium 2017/2018 POBIERZ