Światłowód Milejowice, Bielicha, Wacyn

Informujemy, że Urząd Gminy w Zakrzewie nie realizuje w/w inwestycji. Z ustaleń z firmą Światłowód Inwestycje wynika, że rozpoczęły się prace związane z położeniem infrastruktury światłowodowej na terenie miejscowości Milejowice, Bielicha, Wacyn. Montaże odbywają się etapowo, o czym będziemy Państwa sukcesywnie informować. Nadmieniamy, że w przypadku gdy linia światłowodowa ma przebiegać nad działką lub działce potrzebna jest Państwa zgoda i podpisanie umowy Udostępnienia Nieruchomości z projektantami w terenie. Niepodpisanie takiej umowy może skutkować zablokowaniem inwestycji w danym rejonie i pozbawienie możliwości późniejszego przyłączenia do światłowodu swojej nieruchomości oraz sąsiadujących.

W pierwszym etapie (maj – lipiec 2024) prace będą prowadzone w:

  • Milejowicach ul. Al. Kasztanowa, Cicha, Dębowa, Miła, Pogodna, Północna, Radosna, Słoneczna, Spacerowa
  • Bielisze ul. Agrestowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Jagodowa, Owocowa, Poziomki
  • Wacynie u. Nowa, Przytycka, Spacerowa, Srebrna oraz Wacyn 104

Lista adresów przewidzianych do przyłączenia poniżej. O kolejnych etapach będziemy informować w późniejszym terminie.

Lista adresów

Udało nam się uzgodnić z Wykonawcą rozszerzenie działania poprzez włączenie do projektu części miejscowości: Milejowice, Mleczków, Nieczatów, Zdziechów – obszarów gdzie nie ma infrastruktury firma FIBEE.

Nadmieniam, że Wykonawca nie może planować budowy przyłączy w miejscach, gdzie inwestycje realizuje firma FIBEE.

Plakat informacyjny - budowa sieci światłowodowej w miejscowościach Milejowice, Bielicha, Wacyn. Inwestycję wykonuje firma Światłowód Inwestycje.