Szacowanie szkód w uprawach rolnych – podtopienia

Informujemy, iż rolnicy, którzy ponieśli szkody w swoich uprawach w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych nawalnymi opadami deszczu, które wystąpiły w dniach 18-23 czerwca mogą składać wnioski o szacowanie szkód do Urzędu Gminy Zakrzew.

Wnioski dotyczą tylko szkód spowodowanych podtopieniami w uprawach polowych.

Do wniosku należy dołączyć ostatni wniosek o płatność (kopia).

Informacja pod numerem 48-610-51-22 wew. 29 i 33.

Termin składania wniosków: od 13 lipca do 17 lipca włącznie 2020 r.

Wniosek