Trwają kontrole kanalizacji

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie prowadzi kontrole pod względem wprowadzania wód opadowych do kanalizacji.