Umowa na rozbudowę szkoły podpisana!

Rozpoczęcie rozbudowy szkoły w Cerekwi coraz bliżej. W dniu 14 sierpnia 2020 r. podpisana została umowa z wykonawcą prac .

Spośród 10 ofert złożonych w przetargu, najkorzystniejsza okazała się  radomskiej firmy Korporacja Budowlana DARCO Dariusz Żak, która wykona inwestycję za kwotę 9 832 170,89 zł.  Zadanie będzie realizowane dzięki pozyskaniu przez Wójta Gminy Zakrzew Leszka Margasa dotacji z rezerw budżetu państwa w wysokości 50% kosztów inwestycji.  Zgodnie z umową zakończenie budowy  wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić do końca czerwca 2022 r.  Od 1 września 2022 r. uczniowie szkoły w Cerekwi będą mogli korzystać z nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sal lekcyjnych oraz dużej szatni.
Gmina w najbliższych dniach przekaże wykonawcy teren budowy.