Utrudnienia na drodze powiatowej nr 3507W Taczówek- Taczów – Milejowice

Informujemy, ze firma TRAKT S.A. jako wykonawca rozbudowy drogi powiatowej wraz z budową ścieżki rowerowej zaplanował na dzień 09.09.2019 r. wykonanie warstwy ścieralnej z mas bitumicznych. Prace będą wykonane w 3 etapach przy całkowitym zamknięciu drogi powiatowej. W pierwszej kolejności zostanie zamknięty odcinek od skrzyżowania w Gulinku do skrzyżowania z drogami serwisowymi S7. Objazdy wyznaczono drogami DW 740 i DP 3505W.