Utrudnienia w ruchu na drodze w Klwatce Szlacheckiej

W dniach od dnia 30 września 2105 r. od godz. 12:00 do dnia 9 października 2015 r.

Informujemy, że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłężna (V etap)

na terenie gminy Zakrzew

na odcinku o długości 1000 m, od km 2+630 do km 3+630”,

od dnia 30 września 2105 r. od godz. 12:00 do dnia 9 października 2015 r., droga na odcinku Janiszew – Dąbrówka Podłężna

W miejscowości  Klwatka Szlachecka droga będzie nieprzejezdna – zamknięta dla ruchu pojazdów.

Ruch zostanie skierowany na objazdy, które będą oznakowane tablicami informacyjnymi.

  Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla z siedzibą w Starachowicach.

Ze strony wykonawcy robót osobą do kontaktu, nadzorującą prace na przedmiotowym odcinku zadania jest Tomasz Lipiński, tel. kom.: 724 978 662.

 

W załączniku

Plan objazdu m. Klwatka Szlachecka