Uwaga mieszkańcy !!!

Informujemy, że na terenie Naszej Gminy coraz częściej porzucane są nielegalne odpady na działkach prywatnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek ich uprzątnięcia spoczywa na właścicielu danego gruntu.

Wobec powyższego prosimy Państwa o czujność i zgłaszanie niepokojących sytuacji odpowiednim służbom.