UWAGA MIESZKAŃCY

W związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Zakrzewie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z nieruchomości położonych na terenie gminy Zakrzew informuję, że od 01.07.2021 r. do 15.07.2021 r. w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pok. 25, IIp. przyjmowane będę wnioski mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pok. 25 oraz na stronie internetowej www.zakrzew.pl (do pobrania poniżej).

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 48 610 51 14.

Wniosek