Wojewódzki program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Uwagi i propozycje do projektu można składać do 17 lipca.

Informacja

Formularz