Wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Zakrzew

Zarządzenie Nr 62/2018 Gminy w Zakrzewie
z dnia 28.12.2018 roku
w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Zakrzew.

Szczególy w załączniku