Wyjaśnienie

Do niektórych mieszkańców z naszej gminy dotarło zawiadomienie (wzór poniżej) odnośnie Grupowego Programu Dofinansowania na fotowoltaikę. Nie jest to działanie ze strony urzędu, tylko oferta komercyjnej firmy świadczącej usługi w zakresie montażu fotowoltaiki.  Ze wszystkimi pytaniami proszę zwracać się na numer z ulotki.

Ulotka o naborze na Grupowy Program Dofinansowania na fotowolatikę. Tel kontaktowy 48 513 208 208