Wymieniłeś źródło ciepła na nowe? Pamiętaj! Masz obowiązek zgłosić to do Gminy!

Mieszkańcu Gminy Zakrzew!

 Jeżeli w przeciągu ostatniego roku wymieniłeś swój piec/kocioł, lub inne źródło ciepła na nowe zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego, Pamiętaj, masz obowiązek zgłosić to Gminy.

            Wypełnij poniższy formularz i przynieś, bądź prześlij go do Gminy, Referat Ochrony Środowiska.

Termin dostarczenia dokumentu wynosi:

  • 3 miesiące w przypadku wymiany źródła ciepła od momentu zakończenia prac termomodernizacyjnych,
  • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł.

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) na obszarach, gdzie występują przekroczenia.

Deklaracja wymiany źródła ciepła