Zamiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zmiana lokalizacji PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z POSESJI ZAMIESZKAŁYCH GMINY ZAKRZEW (PSZOK).
Od dnia 01.05.2018 zostaje przeniesiony z miejscowości Milejowice do miejscowości Kaszelewska Wola 30 w Gminie Przytyk
więcej szczegółów oraz regulamin Regulamin