Zapisy na zajęcia sportowo rekreacyjne

Nastąpiła korekta w związku z błędnym numerem telefonu do zgłaszania chętnych osób. Poprawny numer telefonu: 500 235 734

„AKTYWNY ZAKRZEW”

Zapisy na zajęcia sportowo rekreacyjne !!!

Stowarzyszenie AKADEMIA AKTYWNOŚCI informuje o możliwości udziału w niżej wymienionych zajęciach skierowanych do mieszkańców Gminy Zakrzew:

  • Aqua Fitness 50+” – zajęcia w wodzie elementami ćwiczeń korekcyjno–kompensacyjnych dla aktywnych mieszkańców Gminy Zakrzew w wieku 50+.  Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów przy rytmicznej muzyce na obiektach MOSiR w Radomiu (Pływalnia Orka  ul. Młynarskiej 26 w  Czwartek godz. 20.00 lub Sobota godz.12.00). Max w zajęciach może wziąć udział 20 osób.
  • „Nordic Walking” – spacer z kijkami nordic walking dla mieszkańców Gminy Zakrzew wraz z doświadczonym instruktorem po urokliwych ścieżkach leśnych. Zajęcia będą odbywać się jeden raz w tygodniu 60 minut w grupach max 20 os. Wymagane jest posiadanie własnego sprzętu sportowego ( wygodne obuwie i strój sportowy, kijki do nordic walking). Osoby muszą być pełnoletnie lub posiadać minimum 15 lat i zgodę opiekuna prawnego. Zajęcia będą odbywać się: Wtorek 17.00 lub Czwartek 17.00
  • Zdrowy kręgosłup” – zajęcia nastawione są na profilaktykę przeciążeń kręgosłupa oraz kształtowanie zdrowej sylwetki dla osób z dolegliwościami wynikającymi np. z pracy fizycznej w szczególności w wieku 50 +. To także poprawa ruchomości kręgosłupa, wzmocnienie szkieletu mięśniowego oraz redukcja przykurczy mięśniowych a w szczególności poprawa fizycznego i psychicznego stanu zdrowia. Zajęcia z instruktorem (60 min.) będą odbywać się jeden raz w tygodniu w grupach 15-20 os.

UWAGA !!! Zajęcia „Zdrowy kręgosłup” zaczną się po umożliwieniu prowadzenia tego typu zajęć na obiektach sportowych. Do tego czasu będą prowadzone inne zajęcia na świeżym powietrzu np. dodatkowa zajęcia nordic walking. itp.

Zajęcia zaczynają się od 15 marca i będą trwały przez 24 tygodnie. Żeby wziąć udział w programie wymagane jest:

– zapoznanie się z regulaminem zajęć,

– złożenie oświadczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia aktywności fizycznej w tego rodzaju zajęciach,

– wyrażenie zgody na udostepnienie danych osobowych w związku z udziałem w zajęciach

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną należy wypełnić i podpisać oświadczenie otrzymane przez instruktora przed pierwszymi zajęciami. Brak podpisanego oświadczenie uniemożliwi udział w zajęciach.                                                                                                                      

ZAPISY !!!

Zgłoszenia pod nr. kom. 500 235 734 w terminie do dnia 12.03.2021r.

w godzinach 11:00 – 17:00. Liczba uczestników jest ograniczona !!!

Zajęcia są dofinansowane ze środków budżetowych Gminy Zakrzew.

                                                        Stowarzyszenie AKADEMIA AKTYWNOŚCI

Regulamin

Oświadczenie uczestnika zajęć