Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne

dla mieszkańców Powiatu Radomskiego wykonywane przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży w ramach Umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym
w Radomiu na badania profilaktyczne:

1. USG piersi dla kobiet w wieku: 20 – 65 lat

2. USG jamy brzusznej, w tym gruczołu  krokowego dla panów w wieku: 40-75 lat, rejestracja tel.: 48 385 69 57 lub osobiście w Pracowni RTG w budynku szpitala na parterze, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 – poprzednia nazwa ul. dr Anki 4,

Badania USG wykonywane są  w Pracowni USG, w budynku szpitala.

3. Badania cytologiczne dla kobiet w wieku: 20-65 lat w Poradni Ginekologiczno-Położniczej, mieszczącej się przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 – poprzednia nazwa ul. dr Anki 4 na terenie szpitala, tel.: 48 385 69 76

4. Echo serca – Osoby objęte Programem w wieku: 20 – 60 lat, rejestracja tel.: 48 385 69 74 lub osobiście
w rejestracji poradni specjalistycznych w budynku szpitala na parterze, przy Poradni Chirurgicznej.

Badania Echo serca wykonywane są  w Pracowni USG.

5. Badania Laboratoryjne – PSA – wiek Panów 40 – 75 lat,

6. Poziom cukru we krwi, lipidogram, TSH, kał na krew utajoną, morfologia – wiek badanej populacji: 35-75 lat.

Badania laboratoryjne wykonywane są  w Laboratorium mieszczącym się przy Szpitalu w Iłży
oraz w Radomiu w punkcie ALAB przy ulicy 25 czerwca 81  tel.:(48) 344 94 92, (48) 379 33 89 – po godz. 10-ej.

Osoby zapisane na badania proszone są o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie z dokumentem tożsamości.

Zapraszamy