Zasiłek rodzinny

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW NA KOLEJNY OKRES 2021/2022

Nowy okres zasiłkowy będzie obowiązywał od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r. Wnioski o zasiłek na nowy okres będzie można składać:

  • od 1 lipca 2021 r. w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, PUE ZUS).
  • od 1 sierpnia 2021 r. w formie papierowej.

Należy pamiętać, że wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku

Złożenie wniosku
z wymaganymi dokumentami
Ustalenie prawa do świadczenia
i wypłata
do 31 sierpnia 2021 r.do 30 listopada 2021 r.
od 1września do 31 października 2021 r.do 31 grudnia 2021 r.
od 1 listopada do 31grudnia 2021 r.do  28 lutego 2022 r.

Kryterium dochodowe

Obecnie zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł.