Zasłużona emerytura

W dniu 3 stycznia 2024 r. P. Krzysztof Siek Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej po 27 latach pracy na stanowisku zakończył swoją pracę, w związku z przejściem na emeryturę.

Z okazji zakończenia pracy zawodowej życzymy dobrego zdrowia, szczęścia, dalszych sukcesów w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności na kolejne lata życia na emeryturze, jednocześnie dziękując za poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę na rzecz naszej Gminy.