ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI – ODPADY KOMUNALNE

Urząd Gminy w Zakrzewie zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zakrzew od dnia 1 czerwca 2018 roku wynosi:

    • Stawka miesięczna za 1 osobę za odbiór odpadów segregowanych: 8zł
    • Stawka miesięczna za 1 osobę za odbiór odpadów niesegregowanych: 16zł